سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آبسردکن جهنم

اس ام اس بغض و گریه دار غمگین

 

sms ghamgin

چه کسی گفته که من تنهایم ؟

من ، سکوت ، خاطرات ، بغض و اشک همیشه با همیم

بگذار تنهایی ها از حسودی بمیرد

sms ghamgin

هی بغض لعنتی بیا بیرون

دیگر صدای هق هقت کسی را بیدار نمیکند

نمی بینی تنهایم ...

 

sms ghamgin

باران که می بارد دلم برایت تنگ می شود

راه می افتم بدون چتر

من بغض می کنم ، آسمان گریه

 

sms ghamgin

بغض بزرگترین اعتراضه

اما اگه بشکنه دیگه اعتراض نیست ، یه التماسه ...

 

sms ghamgin

بگذار بگویم عزیزم

بغض که می کنی نازنین

گریه ام می گیرد

خنده ات که بگیرد

حالم از همیشه بهتر است

می بینی زندگی ام را !

به دلت بند است بند دلم

 

sms ghamgin

کاش میشد نوشت

تموم حرفهایی که بغض شدند

و بر گونه جاری نشدند

 

sms ghamgin

خنده هایم با بغض و حرف هایم با مکث همراه شده اند

تنم را نمی دانم روحم سخت گریان است

 

sms ghamgin

برایم از بازار یک بغض خوب بخر

این بغضی که من دارم هر روز می شکند

 

sms ghamgin

کاش می شد نوشت

تمام حرف هایی را که بغض شدند

ولی بر گونه جاری نشدند

کاش می شد

 

sms ghamgin

آنقدر بغض هایم را فرو دادم و خندیدم که

خدا هم باورش شد که چیزی نیست

 

 

sms ghamgin

من یه دخترم

وقتی دلم میگیره

بشقاب ها را نمی شکنم

شیشه ها را نمی شکنم

غرورم را نمی شکنم

دل کسی را نمی شکنم

زورم به تنها چیزی که می رسد این بغض لعنتی است!

 

sms ghamgin

آنچنان سوزانم!

که نگاهم هر احساسی را به آتش می کشد!

آنچنان محزون ، آنچنان غمگین

که صدایم بغض سنگ را می شکند

 

sms ghamgin

امروز نبودی ، اما خیلی چیزها بود

من بودم

باران بود

چتر بود

بغض بود

همراه همیشگی ام هم بود

جای خالیت را می گویم

 

sms ghamgin

دلت که آرام نباشد

خنده ها و مسخره بازیهایت که هیچ

بیخیالی هایت هم دردی دوا نمی کنند

کافیست بهانه اش جور شود

بغض امان نمیدهد

 

sms ghamgin

همیشه دقیقآ وقتی پر از حرف هستی

وقتی بغض میکنی

وقتی دآغونی

وقتی دلت شکسته

دقیقا همین وقتا

انقدر حرف داری که فقط میتونی بگی ...

 

 

sms ghamgin

شب ها زیر دوش آب سرد رها می کنم

بغض زخم هایم را در حالی که همه می گویند :

خوش به حالش ، چه زود فراموش کرد

 

sms ghamgin

تو رفتی

و اینها می مانند تا ابد

یک آه

یک بغض لعنتی

و یک سوال بی جواب

آیا هنوز هم گاهی دلت برایم تنگ می شود؟

 

sms ghamgin

با خودم می گم مهم نیست

اما بغض تو گلوم و لرزش لبام میگه

بیش از حد مهمه چرا چرت میگی ...

 

 

 


نوشته شده در یادداشت ثابت - چهارشنبه 93/8/29ساعت 11:34 صبح توسط رضا دلیر کبودان| نظرات ( ) |

 

 

در انتظـــــــــارم بمــــان ...

کـــــاش مــی تـــوانسـتــــم


بــا دستــــانی کــه محــکــوم بـــه نــوشـتننــد

 

 

تنهـــــــاییــم ، دلــتنگیــــم


و ســکــــوت ســــــرد 
فــــاصلـه هــا را


بـــرایــــــت نقـــــاشی کنــــم

 

 

کــــــاش می دانســتــی عشــــــق چــه رنــگـــــی دارد


تـــــا مــی تــــوانســتــــم از دلــتنــگی هـــایـــم


بــا همــان رنـــگ بــرایــــت بـــــوم بســـازم

 

 

کــــاش می تـــوانستی شـــــب هنــگام


با بالهـــــای شیــشــــه ای خیـــــالت


تـــا رویـــــاهـــــای شـکســتنـــی خیــــالم پـــــرواز کـنـــی


دستـــــانــم را بــگیــــری


و تا تــــه زمــــان بــا مـــــن سخــن گــویــــی

 

 

کــــــاش مــی دانســتـــی هــــــر شــــــب


در تکــــــرار لحــظـــه هــــــا

 


خستــــه از ســکــــوتی بــی انـتهــــا


بــا مــــاه ، بــا ستـــــاره از تــــــــو مــی گــویـــــم

 

کـــــــاش می دانســتـــی در نبـــودن هــــایت


بــه جــای تـــــــــــــو،


بـــــرای شـــب بـــــو هـــــــا


قاصدکهــــــــــــا


و یــــــاس های دلــتنـــگ حیــــــاط


شعــــــــر می خوانم

 

 

در انتظـــــــــارم بمــــان


تا یخ هــــــای زمــــان ذوب شــــود


تا پرستوهـــــــا به پــــرواز در آینـــد


میــدانــم زمـــــان زیـــــادی نمـــــانــده

 

 

فعـــــــلاً محکومـــــــــــــم به زنـــــــدگی

 

 

 

 


نوشته شده در یادداشت ثابت - سه شنبه 93/8/28ساعت 1:6 عصر توسط رضا دلیر کبودان| نظرات ( ) |

 

شب بی حضور عشــــــــق ...

و شــــــب از مـــــرگِ مـــــن گــذشـتــــه اســــت

از آخــــــریــــن نـــــــــامـــه

از خــــــــداحــافـظ

از جســـتجـــوی آخـــــــریـــــن کــــلام در نــگــاهـــــــت

از آخـــــــریــــن بـــــاری کـــــــه گفــتــــی چقــــــــدر دوســتـــــم داشــتــــی

و مــــن در وهـــــــمِ غیــــر قـــابـــل بــــــاوری ، بـــــــاور کــــــردم ، دیــــــگر دوســتـــــــم نــــــــداری

بــی تــــــــــــــــو

بــی خــــــــــــودم

بــی حضــــورِ عشـــــــــــق

سخـــــت گـــریسـتــــــه ام

رغــبــــتِ عـجیـبـــی دارم بـــــــه دیــــوانــه شــــــــــدن

رغــبــــت عـجیــبـــی بـــه بیـــــراهـــــه زدن

دوســــــت دارم دستــهــــــایــم را روی سیــنــــه ام

روی امــن تـــــرین جــــای بــــدنـــــم بــگـــــــذارم

و بــــــــرای همیـــشـــــــه بـخــــــوابـــــــــــــم

خــــــــــــــواب

خــــــــــــــواب

خــــوابـــی بـــــــرایِ نبـــــــــــــودن

نبــــــــــــودن 

تــــــــــــو رفــتــــه ای و نـمـــی دانــــــــی

دیـــگـــر بـــــــــارانـی نــخــــــــواهـــــــد بـــاریـــــــد

ایــــن شهــــــــر پـــــر از غبــــــــار خــــواهـــــــد شــــــــــد

تـــن مــــن مثـــــل کــــویــــر ، خشــــــــــک خــــواهــــــــد شـــــــد

مـــــن و کــــــویــــــــــر

کــــــویـــــر و مـــــــــن

مـــن و شــــــب و کــــویـــــــــر

و بــــــاد مـــــــــی وَزد

و مــــــــی وَزد

و مـــــــی وَزد

تــــــــا صــــــدای آخــــــــریــن لحــظـــه هــــــــای تــــــــــــو را

بـــــا خــــــودش بـــــه ســــــرزمیـــنهـــــــای غــــــریــــــب ببـــــــرد

تــــــــــو رفــتـــــه ای

و مــــــــن پشــــت چشــمــــــــان بســتــــــه ام

شـــــــب را دیـــــده ام

مـــــــن از گــــوشـــــه ی اتـــــــــــاق

کســـی را دیـــــــده ام

کــــه دو شــــــب پیـــــش مــــــــــرده اســــــت

 

(اگر مخاطب این شعر تـــو باشی ، حالا میدانی ، کسی، جایی ، دارد برایِ تـــــــو می میرد )

 

 

 


نوشته شده در یادداشت ثابت - سه شنبه 93/8/28ساعت 1:1 عصر توسط رضا دلیر کبودان| نظرات ( ) |

 

کــــاش خــــــــدا منــــو ببینه ...

حـــرفــــای نـــاگفته ی مـــــن تو سینه مونده عشــــق من

قــــد تمــــوم قصـــه هـــاست قصـــه ی ســرنــــوشت من

 

یکـی بیــاد بهـــــم بگه ، اون که دوســش دارم کجــــاست

بــا اینــکه قلـبــــم میـدونه اون که میخوام پیش خـــداست  

 

پیــش تــــــــو حتـــی یــک نفـــس بــه زنــدگیم می ارزید

رفتـــی از ایــن دنیــــا، زمیـــن از رفتـــن تـــــــــو لرزید

 

مـــــن بــا همـــه ی خستــگی بــه پـــــای تـــــــو نشستم

بــه احتــــرام عشـــــق تـــــــو دل بــه کــســـــی نبستـــم 

 

لحظـــه ی تلــــــــخ رفتنت هنـــــوز یه کــابــوسـه بــرام

هنـــــوز پــُــــر از بهتِ نگام هنوز پــُــر از اشکِ چشام

 

رفتــــی ولــی تـــو قلــــب مـــن عشـــق تــو مونده یادگار

ای آسمــــون مهـــــربون ، به یـــاد عشـــــق مــــــن ببار

 

??♥ دلـــــــــــم برات تنــــــــــگ شــــــــــده ?? 

 

 


نوشته شده در یادداشت ثابت - سه شنبه 93/8/28ساعت 12:58 عصر توسط رضا دلیر کبودان| نظرات ( ) |

اس ام اس محرم 93

از داغ حسین اشک نم نم داریم / در خانه سینه تا ابد غم داریم
پیراهن و شال مشکی آماده کنید/ یک هفته دگر تا به محرم داریم . . .
.
.


.
عطری که از حوالی پرچم وزیده است / ما را به سمت مجلس آقا کشیده است
از صحن هر حسینیه تا صحن کربلا / صد کوچه بازکنید محرم رسیده است . . .
.
.
.
السلام ای وادی کرببلا / السلام ای سرزمین پر بلا
السلام ای جلوه گاه ذوالمنن / السلام ای کشته های بی کفن . . .
آغاز ماه عزاداری سالار شهیدان تسلیت
.
.
.
سلام من به محرم, محرم گل زهرا
به لطمه های ملائک, به ماتم گل زهرا . . .
.
.
.
بر سینه ی من نوشته بین الحرمین
نصف قلبم با ابالفضل،نصف دیگر با حسین . . .
.
.
.
محرم آمد و ماه عزا شد / مه جانبازی خون خدا شد
جوانمردان عالم را بگویید / دوباره شور عاشوار به پا شد . . .
.
.
.
برای باغبان یاس آفریدند / علی را أشجع الناس آفریدند
وفا داری و مردی و شجاعت / یکی کردند و عباس آفریدند . . .
.
.
.
عالم همه محو گل رخسار حسین است / ذرات جهان درعجب از کار حسین است
دانی که چرا خانه ی حق گشته سیه پوش / یعنی که خدای تو عزادار حسین است . . .
.
.
.
همواره تجّسم قیام است حسین (ع) / در سینة عاشقان ، پیام است حسین (ع)
در دفتر شعر ما ، ردیف است هنوز / دل چسب‌ترین شعر کلام است حسین (ع) . . .
.
.
.
الحق که به ما درس وفا داد حسین (ع) / هر چیز که داشت بی‌ریا داد حسین (ع)
یعنی که تأملی کنید ای یاران / آن هستی خود زکف چرا داد حسین (ع)؟ . . .
.
.
.
بر نیزه ، سری به نینوا مانده هنوز / خورشید ، فرا ز نیزه‌ها مانده هنوز
در باغ سپیده ، بوته بوته گل خون / از رونق دشت کربلا مانده هنوز . . .
.
.
.
کربلا دارالنعیم زینب است / کعبه خود تحت حریم زینب است
عمر زینب فخر مولا بود و بس / او به زهرا المثنی بود و بس . . .
.
.
.
از محرم شدو دلها شکست / از غم زینب دل زهرا شکست
باز محرم شد و لب تشنه شد / از عطش خاک کمرها شکست . . .
.
.
.
عالم همه محو گل رخسار حسین است / ذرات جهان درعجب از کار حسین است
دانی که چرا خانه ی حق گشته سیه پوش / یعنی که خدای تو عزادار حسین است . . .

 

 


نوشته شده در یادداشت ثابت - یکشنبه 93/8/5ساعت 1:33 عصر توسط رضا دلیر کبودان| نظرات ( ) |

 

متن های زیبا برای ماه محرم

 

بر من لباس نوکری ام را کفن کنید / نوکر بهشت هم برود باز نوکر است...

::

::

این نیزه مرا به عشقتان میدوزد / در عمق وجود شعله می افروزد

امسال اگرچه در زمستانم باز / از بردن اسم تو لبم می سوزد...

::

::

گویند که در روز قیامت علمدار شفاعت زهراست

علم فاطمه دست قلم عباس است...

::

::

ای اتصال نوری ما تا خدا حسین

بی تو نبود خلقت ما کیمیا حسین

روشن تر از درخشش خورشید مشرقین

در جان ماست نور جمال شما حسین

ایام عزاداری سیدالشهدا تسلیت باد

::

::

همواره تجسم قیام است حسین

در سینة عاشقان، پیام است حسین

در دفتر شعر ما، ردیف است هنوز

دل چسب‌ترین شعر کلام است حسین

::

::

دو تا کبوتر من قابل ضریح تو نیست / اگر به خاک می افتند هم فدای حرم...

::

::

نازم آن آموزگاری را که در یک نصف روز / دانش‌آموزان عالم را همه دانا کند

ابتدا قانون آزادی نویسد بر زمین / بعد از آن با خون هفتاد و دو تن امضا کند . . .

::

::

 

هر قدم قافله سوی خزان میرود / مشک به مهمانی تیر و کمان میرود . . .

::

::

دلم دریاچه ی غم شد دوباره / قد آیینه ها خم شد دوباره

صدای سنج و دمام اومد از دور / بخون ای دل محرم شد دوباره . . .

::

::

 

منم نواده ی هاجر که پیش چشم ترم / به مذبح آمده این بار هر دو تا پسرم . . .

::

::

دیباچه ی عشق و عاشقی باز شود / دلها همه آماده ی پرواز شود

با بوی محرم الحرام تو حسین / ایام عزا و غصه آغاز شود

::

::

چشمان زمین دوباره تر خواهد شد

ماه از سر شب بدون سر خواهد شد

تاریخ دوباره به خودش می لرزد

شق القمری بزرگتر خواهد شد . . .

::

::

بار بگشایید اینجا کربلاست

آب و خاکش با دل و جان آشناست

تا قیامت کربلا ماتم سراست

حضرت مهدی «حسان» صاحب عزاست

::

::

 

فقیر روی حسینم که قبله ام عشق است

گدای کوی حسینم که قبله ام عشق است

به لطف دوست منم از تبار احبابش

محب کوی حسینم که قبله ام عشق است

::

::

هر که مرا به روضه تو راه داده است

تاج محبت تو به فرقم نهاده است

از ابتدای خلقت حق در دو چشم ما

تصویری از عزای محرم فتاده است . . .

::

::

 

السلام ای وادی کرببلا / السلام ای سرزمین پر بلا

السلام ای جلوه گاه ذوالمنن / السلام ای کشته های بی کفن

::

::

هم «حیّ علی الفّلاح» او خونین بود

هم سجده بی سلاح او خونین بود

افسوس که چند ساعتی بعد نماز

پیشانی ذوالجناح او خونین بود . . .

::

::

قلبها برای آرامش

دستها برای حک کردن عشق بر روی سینه

عقل در انتظار جنون

نفس ها به شماره افتاده

آری "محرم" آمده . . .

::

::

السلام علیک یا أباعبدالله

وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیکم منی جمیعا

سلام الله أبدا مابقیت وبقی اللیل والنهار

ولاجعله الله آخر العهد منی لزیارتکم

السلام علی الحسین

وعلى علی بن الحسین

وعلى أولاد الحسین

وعلى أصحاب الحسین

::

::

سلام من به محرم، محرم گل زهرا

به لطمه های ملائک، به ماتم گل زهرا . . .

::

::

اردوی محرم به دلم خیمه به پا کرد

دل را حرم و بارگه خون خدا کرد

::

::

 

یه جائیه تو دنیا همه براش می میرن / تموم حاجتا رو همه از می گیرن

بین دو نهر آبه ، یه سرزمین خشکه / شمیم باغ و لاله اش خوشبو ز عط مُشکه

شبای جمعه زهرا زائر این زمینه / سینه زن حسینه ، یل ام البنینه ...

::

::

 

بمان که روشنی دیده ی ترم باشی

شبیه آیینه ای در برابرم باشی

هوای خیمه ی من بی نگاه تو سرد است

بمان که ممایه ی دل گرمی حرم باشی

تو آفتابی و بالای نیزه هم که شده

بمان که روشنی دیده ی ترم باشی

 


نوشته شده در یادداشت ثابت - یکشنبه 93/8/5ساعت 1:24 عصر توسط رضا دلیر کبودان| نظرات ( ) |

جملات عارفانه?

بنام خدایی که آشنایی را درلبخند ومحبت رادر عشق وجدایی را در اشک آفرید.

در رویاهای کودکانه آموختم به چیزی که به من تعلق ندارد فکر نکنم!اما ناگهان او همه فکرم شد.

یکی از بهترینهامیگوید:اگرکسی واقعایکی را دوستداشتـه باشد،بیشترازاینــکـه بهش بگه دوسش دارهمیگه مواظب خودت باش.عزیزم مواظب خودت باش!

تحمل سخت ترین تنهایی ها،بهترازگدایی بهترینمحبت هاست

در وفاهیچ کس استادنیست،ولی دربی وفایی همه استادند.

در دردها دوست راخبرنکردن،خودیک نوع عشق ورزیدن است.

در حـضـور خارها هم میشــود یک یاس بـوددر هـیاهوی متـرسـکـها پر از احساس بـودمـیـشـود حــــتی بـرای شادی پـــروانه هاشیشه های مات یک متروکه را الماس بود

خوشرویی،ویزای ورود به کشور دلهاست.

سایه ها محصـول پـشت کردن دیوارها به آفـتابند،گستاخی دیوارها راتقلیدنکنیم تاهمیشه آفتابی بمانیم.

قطره بارون ممکنه کوچیک دیده بشه اما یه گل تشنه همیشه منتظر باریدنشه.

زندگی چون گل سرخیست پـر از عـطر،پرازبـرگ لطیف.یادمان باشداگرگل چیدیم،عطر و خار و گل گلبرگ همه همسایه های دیوار به دیوار هم اند.

من تنها صفتی را که برای خود می پسندم،صمیمیت وصداقت اســت واگر هـم کــم داشته باشم ،لااقل آن راسخت دوست دارم.

اگر به آنچه که می خواستی نرسیدی،از آنچه که هستی نگران نباش.

اگر از هر چیز بهترینش را نداری از هر چیز که داری بهترین استفاده را ببر.

شاید یکی از ما روزی یکی از ما را برای همیشه نداشته باشیم،بیایید قدر یکدیگر را بدانیم.

بیاموزیم که اگر ستاره نیستیم،ابر هم نباشیم کهجلوی درخشش ستاره ها را بگیریم.

همیـشه هم نوعان خـود را دوسـت داشته باشیم،چون دوست داشتن دل مهربان می خواهد نه دلیل قانع کننده.

سازنده ترین کلمه گذشت است،آن را تمرین کن.عمیق تـرین کـلـــمه عشـق اسـت،آن را ارج بنه.روشن ترین کـلمه امید است،بـه آن امیدوار باش.ضـعیف تـرین کـلـــمـه حسرت است،آن را نخــور.

سمـی تـرین کلمه غـرور است،آن را بشکن.لطیف ترین کلمه لبخند است،آن را حفظ کن.

سعی کن مثل خورشید زیاد نور ندی،چون همه از نورت استفاده می کنند ولی هیچکس نگات نمی کنه.اما سعــی کـن مثل ستاره باشی،کم نور بدهی تا همهتو خلوت شبهاشون دنبالت بگردن.

ترس از عشق ترس از زندگی است،آنان که از عشقدوری می کنند مردگانی بیش نیستند.

تا عاقل کنار آب به دنبال پلی می گشت،دیوانه پابرهنهازآب گذشت.

نگران آن نباشیدکه روزی زندگیتان به پایان برسد،ازآنبترسیدکه هرگز شروع نشود.

زنـدگـی افسانه غـریبی است کـه پرواز بزرگی داردو ماهمه مرغان مهاجری هستیم که روزی باید پرواز کنیم.خوشا آنان که با بالهای سبک پرواز میکنند

صبر کردن دردناک است وفراموش کردن دردناک تر.ولیاز ایـن دردناک تـر این اسـت که ندانی باید صـــبرکنی یافراموش.

زمانی که به آدم ها عشق بورزیم عاشق خودمان می شویم.

کوتاه ترین فاصله برای گفتن دوستت دارم ،فقط یکلبخند است.

انسان برای راه یافتن به خانه شادی باید از صدها خانهغم بـگذرد،ولی برعکـس برای داخل شدن به خانه غمکافیست که زنگ اولین در را بفشارد.

آدم ها در دو حالت همدیگر را ترک میکنند:اول اینــکــه احساس کنند کسی دوستــشـون نداره.دوم اینکه احساس کنند یکی خیلی دوستشون داره.

مهم نیست که قفل ها در دست کیست،مهم اینستکه تمام کلیدها در دست خداست.

دستم بوی گل میداد مرا به جرم چیدن گل محکوم کردند ولی هیچکس فکر نکرد شاید گلی کاشته باشم.

قشنگ ترین لحظات را کسی به تو می دهد که بتواندغمگین ترین لحظات را از تو بگیرد.

یادمان باشد سر سجاده عشق،جز برای دل محبوبدعایی نکنیم.

اگه نتونستی کسی روببخشی برای بزرگی گناه اونیست،برای کوچکی قلب خودته.

هیچ میدانی فرصتی که از آن بهره نمی گیری،آرزویدیگران است.

همیشه نگاهی رو باور کن که وقتی از اون دور شدیدر انتظارت بمونه.

گفتم از یار چه دیدی که چنین مسروریگـفت از یار هـمـین بـس کـه زما یاد کند.

بر زمین لجبازی پای نفشار که سخت لغزنده است.

گذشته را با خود داشته باش اما در آن زندگی نکن وفقط تجربه بگیر.

زیباتـرین گل با اولین باد پائیزی پرپر مـیشـــه وبا وفاتریندوست به مرور زمان بی وفا میشه.پرپر شدن از گل نیست از طبیعت است واین بی وفاییاز دوست نیست از روزگار است.

یادها فراموش نخواهد شدحتی با اجبار و دوستی ها ماندنی اندحتی با سکوت.

تـلاش بـرای فرامـوش کردن کسی که دوستش داریمثل اینه که کسی روکه تا حالا ندیدی به خاطر بیاری.

همیشه گورستانی در قلبت برای خاکسپاری خطایدوستانت بساز

عشق یعنی اینکه ما باور کنیم یک دل دیگر ارادتمند ماست.

از یار چه می ماند در آئینه فرداجز حرف دل انگیزش،جزخاطره ای زیبا... .

در زنـدگـی باران نباش کـه فکر کنند خـودت را با مـنت برشیشه می کوبی،ابر باش تا منتظرت باشند که بیایی.

هـرگـز دنبال کسی نگرد که بتـوانی با او زندگی کنی ،بلکه دنبال کسی باش که نتوانی بدون او زندگی کنی.

کاش وقتی آسمان بارانی است،چـشـــــم را با آب باران تـر کــنیمکاش وقـتـی که تنها مـی شویم،لــــحـظه ای را یاد یکدیگــر کنـیم

ستاره بخت کسی شوم نیست،این ما هستیم که آسمان رابد تعبیر می کنیم.

در جوانـی دوسـت نداشتن عـلامت بدی است،روحسالم همیشه یک دوست را که لایق باشد ملاقاتخواهد کرد.

نگرانی هرگز از غصه فردا چیزی نمی کاهد و فقطشادی امروز را از بین می برد.

آغاز سـفر عشق این است،کنار گذاشتن من و هیچشدن،از این هیچ است که همه چیز زاده می شود.

عشق هیچ مرگی نمی شناسد و عشق بر مرگ غلبهمی کند و فقط مرز های زمان را فتح می کند.

آنقدر شکست خوردن را تجربه کنیم تا راه شکستدادن را بیاموزیم.

هرگز نمی توانیم صفت خوبی را در دیگران بشناسیممگر اینکه از آن بویی برده باشیم.

ممکنه ما گلی را دیر یاد کنیم،اما محاله عطر خوششرا از فضای دلمون پاک کنیم.

همیشه رفیق پا برهنه ها باش چون هیچ ریگی بهکفش هاشون نیست.

خــواهی که جـهان در کف اقبال تو باشدخواهان کسی باش که خواهان تو باشد

همیشه آغاز راه دشوار است،عقاب در آغاز پر کشیدنگاه پـر مـیریزد ولی در اوج حتـی از بال زدن هم بی نیازاست.

تو زندگیت به فکر کسی باش که تو فکرت باشه.

زندگــی در گرو خاطره هاسـتخاطـره در گــرو فاصلـه هاستفاصله تلخ ترین خاطره هاست

ساکنان دریا بعداز مدتی صدای امواج را نمی شنوند وچه تلخ است قصه عادت.

رفاقت مثل آدم برفیه،ساختنش راحت ولینگه داشتنش سخته.

زندگی در صدف خویش ، گوهر ساختن است.

پیش هم بودن اگر دیروزها لطفی نداشت،ارزش دیروز را امروز باور میکنیم.

اگر با خونسردی ،گناهان کوچک را مرتکب شدیم،روزیمیرسدکه بدترین گناهان راهم بدون خجالت وپشیمانیمرتکب می شویم.

برای خوشنامی صد سال کم است،ولی برای بد نامییک شب کافیست

چشم ها با ما رو راست نیستند،هیچ وقت با آنهاانتخاب نکنید.

همه می خواهند روی قله کوه زندگی کنند،اما تمامشادیها وپیشرفتها وقتی رخ مـــیدهد کـه در حال بالارفتن از کوه هستید.

همان غاری که از وارد شــدن به آن واهمه داریدمی تواند سرچشمه آن گنجی باشد که دنبالشمی گشتید.

اگر کسی دوستت دارد علتش محبت نیست،بلکهتو شایسته دوست داشتنی.

عـشق تـنها ســـهم مرغ عشق نیست،می توان عاشق شد و گنجشک زیست.

مردمان احمق همیشه از گذشته حرف میزنند،عاقلاندر فکر حال و دیوانگان از آینده سخن می گویند.

آنکه از دشمن داشتن می ترسد،هرگز دوست واقعینخواهد داشت.

تنها یک برگ مانده بود،درخت گفت:منتظرت میمانم وبرگ گفت:تا بهار خداحافظ.بهارشداما درخت عشقش را در میان انبوهی از برگگم کرد.

سلامتی تاجی است بر سر تندرستان ،کسی جزبیماران آن را نمی بیند.

روزگاری میرسد که از هزار دوست یکی را احتیاجخواهـی داشت.یکی را یکبار انـتخاب کن تا آن روزبه دنبالش نگردی.

راز دل با یار محرم هم نباید باز گفت،روزی آن محرم اگربیگانه شد تکلیف چیست؟

از امل چشم پوش و در عمل کوش.

مرد جستجوی باش نه گفتگو.

از دریا بخواه نه از جوی.

از زیادی کلام چون زیادی طعام دست بردار.

سبکبار باش نه سبک سر وسبک سار.

خروس در سحر به ذکر قدوس وسبوح در خروش است،کم از خروس مباش.(سحرخیز باش)

گـدایـی گردد از یک جـذبـه شاهیبه یک لحظه دهد کوهی به کاهی

از انسانها غمی به دل نگیر،زیرا خود نیز غمگینند،باآنـکـه تنهایند ولی از خود می گریزند،زیرا به خود وبهعشق خود وبه حقیقت خود شک دارند.پـس دوستشان بداراگر چه دوستت نداشته باشند.


نوشته شده در دوشنبه 93/12/4ساعت 10:5 صبح توسط رضا دلیر کبودان| نظرات ( ) |

جملات زیبا از دکتر شریعتی

اگر کینه نبود؛قلبها تمامی حجم خود را
در اختیار عشق میگذاشتند

اگر براستی خواستن توانستن بود ؛ محال نبود
وصال و عاشقان که همیشه خواهانند
همیشه میتوانستند تنها نباشند

اگر خداوند ؛ یک روز ارزوی انسان را براورده میکرد
من بی گمان دوباره دیدن تو را ارزو میکردم و تو نیز
هرگز ندیدن مرا انگاه نمیدانم
براستی خداوند کدامیک را می پذیرفت
با شیطان هم داستان شدم تا
در برابر هیچ آدمی سر تعظیم فرود نیاورمدر روزگار جهل، شعور، خود جرم است


وقتی هیچ مشکلی سر راهم نبود
می فهمم که راهمو اشتباه رفته ام


مذهب، اگر پیش از مرگ به کار نیاید
پس از مرگ به هیچ کار نخواهد آمد


در بیکرانه ی زندگی 2 چیز است که افسونم می کند
آبی آسمان که میبینم و می دانم که نیست
و خدایی که نمیبینم و میدانم که هست.

مردان در صید عشق به وسعت نامنتهایی نامردند
گدایی عشق می کنند تا وقتی مطمئن به تسخیر قلب
زن نشده باشند؛ اما همین که مطمئن شدند
مردانگی را در کمال نامردی به جا می آورند
وقتی در صحنه حق و باطل نیستی، وقتی که شاهد
عصر خودت نیستی، و شهید حق و باطل جامعه ات
نیستی هر کجا که خواهی باش، چه در نماز یستاده
باشی چه به شراب نشسته باشی، هر دو یکی است
کاش .....به زمانی برگردم که
.....شکستن مدادم تنها غم زندگیم بود.


اسلام منطقی تر و جدی تر از آن است که به آنچه
در زندگی بی ثمر است و بر روی اذهان بی اثر، در
آخرت پاداش دهد، و عملی که نه برای خلق خدمتی
باشد و نه برای خود، اصلاحی، ثواب داشته باشد....
چه قدر حقیرند مردمانی که نه جرأت دوست داشتن
دارند، نه اراده‌ی دوست نداشتن، نه لیاقت دوست
داشته شدن و نه متانت دوست داشته نشدن
با این حال مدام شعر عاشقانه می‌خوانند
تو هرچه می خواهی باش، اما ... آدم باش!چقدر نشنیدن ها و نشناختن ها و نفهمیدن ها است
که به این مردم، آسایش و خوشبختی بخشیده است!


مگر نمی دانی بزرگ ترین دشمن آدمی فهم اوست.
پس تا می توانی خر باش تا خوش باشی.


امروز گرسنگی فکر، از گرسنگی نان
فاجعه انگیزتر است.


برای خوشبخت بودن، به هیچ چیز نیاز نیست
جز به نفهمیدن.


اگر می خواهید حقیقتی را خراب کنید،
خوب به آن حمله نکنید،
بد از آن دفاع کنید.

شرافت مرد هم چون بکارت یک زن است
اگر یک بار لکه دار شد دیگر
هیچ چیز جبرانش را نمی‌تواند.


نوشته شده در دوشنبه 93/12/4ساعت 10:4 صبح توسط رضا دلیر کبودان| نظرات ( ) |

دکترشر?عت? :
" از انسان بودنم شـــــرم م?کنم!!
گاه? م?خــــواهم انسان نباشم!
گوسفند? باشم پا رو? ?ونــــجه ها بگذارم !
امــــا دلـــــ? را دفن نکنم !
گرگ? باشم گوسفندها را بدرم امــــا بدانم، کارم از رو?
ذات است، نه هـــــوس!
خفاش باشم، که شبها گردش کنم با چشمها? کور ...
اما خـــــواب? را پرپر نکنـــم!
ک?غ? باشم که قارقار کنم ....
اما پرها?م را رنگ نکنــــم و دل? را با دروغ بدســـت
ن?اورم !
چه م?دان?م شا?ـــد ...
ح?وانات به قصد توه?ــــــن ... همد?گر را " انســــان " خطاب
م?کنند


نوشته شده در یکشنبه 93/12/3ساعت 9:53 صبح توسط رضا دلیر کبودان| نظرات ( ) |

درد و دل خواندنی دختری ترشیده با مادرش (طنز)

 دختری با مادرش در رختخواب
درددل می کرد با چشمی پر آب


گفت:مادر حالم اصلا خوب نیست
زندگی از بهر من مطلوب نیست


گو چه خاکی را بریزم بر سرم؟
روی دستت باد کردم مادرم!


سن من از بیست وشش افزون شد
دل میان سینه غرق خون شد


هیچ کس مجنون این لیلا نشد
شوهری از بهر من پیدا نشد


غم میان سینه شد انباشته
بوی ترشی خانه را برداشته!


مادرش چون حرف دختش را شنفت
خنده بر لب آمدش آهسته گفت:


دخترم بخت تو هم وا می شود
غنچه ی عشقت شکوفا می شود


غصه ها را از وجودت دور کن
این همه شوهر یکی را تور کن!


گفت دختر مادر محبوب من!
ای رفیق مهربان و خوب من!


گفته ام با دوستانم بارها
من بدم می آید از این کارها


در خیابان یا میان کوچه ها
سر به زیر و با وقارم هر کجا


کی نگاهی می کنم بر یک پسر
مغز یابو خورده ام یا مغز خر!؟


غیر از آن روزی که گشتم همسفر
با سعیدویاسر وایضا صفر


با سه تاشان رفته بودم سینما
بگذریم از مابقی ماجرا!


یک سری هم صحبت صادق شدم
او خرم کرد آخرش عاشق شدم


یک دو ماهی یار من بود و پرید
قلب من از عشق او خیری ندید


مصطفای حاج علی اصغر شله
یک زمانی عاشق من شد،بله


بعد جعفر یار من عباس بود
البته وسواسی وحساس بود


بعد ازآن وسواسی پر ادعا
شد رفیقم خان داداش المیرا


بعد او هم عاشق مانی شدم
بعد مانی عاشق هانی شدم


بعدهانی عاشق نادر شدم
بعد نادر عاشق ناصر شدم


مادرش آمد میان حرف او
گفت: ساکت شو دگر ای فتنه جو!


گرچه من هم در زمان دختری
روز و شب بودم به فکر شوهری


لیک جز آن که تو را باشد پدر
دل نمی دادم به هرکس اینقدر


خاک عالم بر سرت ،خیلی بدی
واقعا که پوز مادر را زدی

 


نوشته شده در پنج شنبه 93/4/12ساعت 3:29 عصر توسط رضا دلیر کبودان| نظرات ( ) |

   1   2      >