سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آبسردکن جهنم

جملات زیبا از دکتر شریعتی

اگر کینه نبود؛قلبها تمامی حجم خود را
در اختیار عشق میگذاشتند

اگر براستی خواستن توانستن بود ؛ محال نبود
وصال و عاشقان که همیشه خواهانند
همیشه میتوانستند تنها نباشند

اگر خداوند ؛ یک روز ارزوی انسان را براورده میکرد
من بی گمان دوباره دیدن تو را ارزو میکردم و تو نیز
هرگز ندیدن مرا انگاه نمیدانم
براستی خداوند کدامیک را می پذیرفت
با شیطان هم داستان شدم تا
در برابر هیچ آدمی سر تعظیم فرود نیاورمدر روزگار جهل، شعور، خود جرم است


وقتی هیچ مشکلی سر راهم نبود
می فهمم که راهمو اشتباه رفته ام


مذهب، اگر پیش از مرگ به کار نیاید
پس از مرگ به هیچ کار نخواهد آمد


در بیکرانه ی زندگی 2 چیز است که افسونم می کند
آبی آسمان که میبینم و می دانم که نیست
و خدایی که نمیبینم و میدانم که هست.

مردان در صید عشق به وسعت نامنتهایی نامردند
گدایی عشق می کنند تا وقتی مطمئن به تسخیر قلب
زن نشده باشند؛ اما همین که مطمئن شدند
مردانگی را در کمال نامردی به جا می آورند
وقتی در صحنه حق و باطل نیستی، وقتی که شاهد
عصر خودت نیستی، و شهید حق و باطل جامعه ات
نیستی هر کجا که خواهی باش، چه در نماز یستاده
باشی چه به شراب نشسته باشی، هر دو یکی است
کاش .....به زمانی برگردم که
.....شکستن مدادم تنها غم زندگیم بود.


اسلام منطقی تر و جدی تر از آن است که به آنچه
در زندگی بی ثمر است و بر روی اذهان بی اثر، در
آخرت پاداش دهد، و عملی که نه برای خلق خدمتی
باشد و نه برای خود، اصلاحی، ثواب داشته باشد....
چه قدر حقیرند مردمانی که نه جرأت دوست داشتن
دارند، نه اراده‌ی دوست نداشتن، نه لیاقت دوست
داشته شدن و نه متانت دوست داشته نشدن
با این حال مدام شعر عاشقانه می‌خوانند
تو هرچه می خواهی باش، اما ... آدم باش!چقدر نشنیدن ها و نشناختن ها و نفهمیدن ها است
که به این مردم، آسایش و خوشبختی بخشیده است!


مگر نمی دانی بزرگ ترین دشمن آدمی فهم اوست.
پس تا می توانی خر باش تا خوش باشی.


امروز گرسنگی فکر، از گرسنگی نان
فاجعه انگیزتر است.


برای خوشبخت بودن، به هیچ چیز نیاز نیست
جز به نفهمیدن.


اگر می خواهید حقیقتی را خراب کنید،
خوب به آن حمله نکنید،
بد از آن دفاع کنید.

شرافت مرد هم چون بکارت یک زن است
اگر یک بار لکه دار شد دیگر
هیچ چیز جبرانش را نمی‌تواند.


نوشته شده در دوشنبه 93/12/4ساعت 10:4 صبح توسط رضا دلیر کبودان| نظرات ( ) |